Autoškola ŠVÁBY funguje od r. 1996 a ponúka úplný výcvik skupiny „B“ prostredníctvom kvalifikovaných inštruktorov. Každé dva týždne otvárame nové kurzy na získanie vodičského oprávnenia skupiny „B“. Nakoľko zamestnávame iba kvalifikovaných, skúsených a maximálne trpezlivých inštruktorov zaručujeme:

• Vysokú kvalitu a úspešnosť ako teoretického, tak i praktického výcviku.
• Individuálny prístup ku každému z Vás .
• Výhodná poloha učebne, flexibilná dĺžka kurzu, možnosť úhrady kurzu formou splátok.
  a ešte k tomu množstvo (skupinových) zliav Vás určite presvedčia.

Teoretická príprava
Teória prebieha v pracovných dňoch 2 krát do týždňa. Počas kurzu absolvujete 12 teoretických celkov, kde Vám podrobne vysvetlíme pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, zvládnutie dopravných situácií, konštrukciu a základnú údržbu motorového vozidla, samozrejmosťou sú aj zásady bezpečnej jazdy.
Praktický výcvik
Praktická príprava pozostáva z autocvičiska, autotrenažéra a praktických jázd. Počas tejto prípravy absolvujete minimálne 500km jázd po meste, s nácvikom rôznych dopravných situácií, samozrejme aj s nácvikom parkovania.
Pomôcky
Počas kurzu Vám zdarma poskytneme 450 stranovú knihu pre autoškoly s podrobným popisom teoretickej a zdravotníckej prípravy, s dopravnými značkami, konštrukciou a s najnovšou legislatívou. Súčasne Vám poskytneme vypracované otázky z konštrukcie a cvičné testy.

link: http://www.testynavodicak.sk/