P O D M I E N K Y

K zaradeniu do kurzu na vodičské oprávnenie budete potrebovať:
• žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia - všetky skupiny
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - platí 12 mesiacov
• psychologické vyšetrenie - iba pri VO sk. C, CE, D, DE

Na záverečné skúšky VO budete potrebovať:
  • kolkovú známku v hodnote:
     a) 33€ - sk B, BE a T
     b) 16,50€ - sk A
     c)  66,-€ - sk C, CE, D, DE
  • úhrada ceny výcviku (najneskôr do skúšok)
  • absolvovaný kurz prvej pomoci

 

T L A Č I V O: v sekcii "Dokumenty"

 

 

 

 

Užitočné informácie nájdete na: JISCD (Jednotný informačný systém v cestnej doprave)

 

 Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je:

15 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM,

16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1/B1, 

17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B/T, 

18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2,BE, C1/C - podmienka ukončená základná kvalifikácia, 

21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C,CE, D1/D - podmienka ukončená základná kvalifikácia

24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A,D/DE.