Prihláška na kurz: Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

   Ku skúške: Najčastejšie poruchy na vozidle

  Učebné osnovy: Nové učebné osnovy platné od 1.marca 2016

 

Digitálna autoškola: Otázky a odpovede týkajúce sa výučby

 

 Aké vodičské oprávnenie potrebujem? Členenie skupín vodičských oprávnení

 

VP sk. C,D cez úrad práce - Tlačivo na požiadavku - REPAS

 

Reklamačný poriadok AŠ Šváby - Reklamačný poriadok