ZMENA CENNÍKA od 1.mája 2018

vodičské oprávnenie na sk. B - 670,-eur

vodičské oprávnenie na sk. A - 500,-eur

 


Vážení uchádzači o vodičské oprávnenie,

Vážení klienti o kvalifikačnú kartu vodiča,

v prvom rade ďakujeme za dôveru prejavenú našej autoškole. Touto cestou si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 25.5.2018 vstúpi do platnosti nový zákon č.18/2018 o ochrane osobných údajov a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation – GDPR. Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorý ste nám poskytli je naďalej platný v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov v systémoch JISCD a KKV Launcher. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že „Informačné memorandum“, v ktorom sú zakotvené aj práva uchádzačov o vodičské oprávnenie, iných klientov a všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov podľa novej právnej úpravy sú zverejnené na našej webovej stránke (sekcia dokumenty) a Vaše otázky Vám radi zodpovieme.

Team Autoškoly Šváby