COVID opatrenia

 

Súhrn povinných opatrení pre prevádzky autoškôl k 26.10.2020
https://www.skvza.sk/novinky/oznamy/suhrn-povinnych-opatreni-pre-prevadzky-autoskol-k-26-10-2020

Teoretickú výuku môžeme vykonávať zatiaľ iba dištančným spôsobom - http://www.autoskolasvaby.sk/index.php?action=cat&id=58

Praktický výcvik nie je možný kvôli zákazu vychádzania vzťahujúcemu sa pre klientov.

 

 

 N O V I N K A 

v  autoškole Šváby

Kurzy prvej pomoci už aj u nás 

Kurz PRVEJ POMOCI v autoškole Šváby je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie,

žiadateľov o kvalifikačné karty vodičov, širokú verejnosť, organizácie, BOZP ....

cena kurzu: 25,-Eur

 

Nový cenník platný od 1.júna 2020

vodičské oprávnenie na sk. B - 770,-eur

vodičské oprávnenie na sk. B + T - 1090,-eur

vodičské oprávnenie na sk. A, A2 - 620,-eur

(možnosť skupinovej zľavy, možnosť zaplatenia kurzu na splátky)

 

Kondičné jazdy -od 1.júla 2020

pre verejnosť: 1 x 45 minút......... 20Eur

pre našich uchádzačov o vodičské oprávnenie sk. B

kondičná jazda pred skúškami: 1 x 45 min...15Eur

 

 NAJNOVŠIE TESTY na vodičák, s doplnenou platnou legislatívou od 1.4.2020

na skupinu A+B aj C+D+T

https://www.testynavodicak.eu/

 a l e b o

https://soferuj.sk/testy

 

 

 

   Dôležitá Informácia od Ministerstva dopravy SR

 

Trvanie vodičského kurzu v autoškolách

Vzhľadom na opatrenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemožno vykonávať vodičské kurzy v autoškolách. Preto, ak v dobe opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, resp. v súvislosti s nimi, dôjde k situácii, že účastník vodičského kurzu nemôže ukončiť vodičský kurz do 12 mesiacov od začatia vodičského kurzu tak, ako to stanovuje § 8 ods. 1 vyhlášky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je nevyhnutné prihliadať na vzniknutý stav, ako na situáciu "vis maior" (skutočnosť, ktorú nemožno ovplyvniť). Lehota tak počas tohto obdobia (obdobie vyhlásených opatrení) neplynie a predlžuje sa o dobu, ktorá uplynie od začiatku platnosti obmedzujúcich opatrení až po ich ukončenie.

 

zdroj: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/upozornenia-covid-19/trvanie-vodicskeho-kurzu-v-autoskolach

 

 

Možnosť úhrady všetkých kurzov formou splátok bez navýšenia prostredníctom spoločnosti AHOJ splátky :-)

 

 Možnosť objednania prepravy AUTOBUSOM Iveco Eurorider

na školské výlety, pracovné výlety, svadby.......

bližšie info: 0907 697 347