Vodičský kurz na sk. B sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku.

Výučba teórie - 32 hodín 

Teoretické vedomosti, zručnosti a spôsob správania sa v cestnej premávke, ktoré sa vyžadujú na vedenie príslušných skupín motorových vozidiel:

a) výučba predpisov o cestnej premávke a s nimi súvisiacich právnych predpisov

b) výučba konštrukcie a údržby

c) výučba teórie vedenia vozidla

d) výučba zásad bezpečnej jazdy

 

Praktický výcvik - 39 hodín

1. Praktický výcvik vo vedení motorového vozidla sa vykonáva v jednotlivých etapách  a je zameraný na: 

I. etapa - nácvik a zvládnutie základných zručností vodiča potrebných na ovládanie vozidla príslušnej skupiny vodičského  oprávnenia mimo cestnej premávky (6 hodín)

II. etapa - precvičovanie základných zručností vodiča s dôrazom na dodržiavanie jednotlivých ustanovení predpisov o cestnej premávke, príslušných vykonávacích predpisov a zásad bezpečnej jazdy,

              - nácvik jednotlivých zručností vodiča zameraných na riešenie zložitých dopravných situácií v cestnej premávke s využitím odporúčanej rýchlosti 80 km.h pri jazde mimo obce.  (32 hodín) 

 2. Praktický výcvik v údržbe (1 hodina)

 

1 vyučovacia hodina = 45 minút

najnovšie cvičné testy so zapracovanou legislatívou od 1.apríla 2020

na A+B aj C+D+T

 

 Aktualizované testy NA VŠETKY SKUPINY podľa novely cestného zákona od 1. apríla 2020

 

Cvičné testy I. - JISCD

 

Cvičné testy II. - e testy

 

Bližšie info o digitálnej autoškole: Dokumenty  - Otázky a odpovede týkajúce sa výučby

 

 

Partner digitálnej autoškoly