Registrácia 

Naša ponuka služieb

 ​ ​​Kurzy prvej pomoci

25€

Od roku 2020 ponúkame aj akreditované Kurzy prvej pomoci určené budúcim vodičom aj širokej verejnosti.

   ​​Kurzy na získanie / obnova kvalifikačnej karty vodiča (KKV)

Od apríla 2018 ponúkame aj KKV kurzy (kurzy základnej kvalifikácie vodičov - 140h a kurzy pravidelného výcviku vodičov - 35h). / ŠKOLIACE STREDISKO  - KVALIFIKAČNÁ KARTA VODIČA

druhy kurzov, ktoré môžu vykonávať:
- zrýchlenej základnej kvalifikácie (140h)
- pravidelného výcviku (35h)
- rozdielový kurz (35h)
- základnej kvalifikácie (280h)

druhy dopravy, na ktoré môže kurz vykonávať:
- osobná doprava
- nákladná doprava
- osobná a nákladná doprava

 ​​Vodičské oprávnenie skupiny "C" 

C

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča a ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny C, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorové vozidlá skupiny C1 a T.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C.

 ​​Vodičské oprávnenie skupiny "CE"

CE

Kurz na vodičské oprávnenie skupiny CE má pripraviť žiadateľa na úspešné vykonanie skúšky zo spôsobilosti viesť motorové vozidlo kategórie C1E(nákladné vozidlá s maximálnou hmotnosťou 7,5 tony s prívesom s celkovou hmotnosťou nad 750kg), CE (nákladné vozidlá bez obmedzenia hmotnosti s prívesom s celkovou hmotnosťou nad 750kg), BE (osobné autá s prívesom s celkovou hmotnosťou nad 750kg). 

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 21 rokov , pričom je nutné aby vlastnil vodičský preukaz skupiny C.