Registrácia 

Z čoho sa skladá výcvik skupiny B?

Výcvik je zložený z 2 častí:
- teoretická časť
- praktická časť

Výučba teórie (32 hodín)

Teoretické vedomosti, zručnosti a spôsob správania sa v cestnej premávke, ktoré sa vyžadujú na vedenie príslušných skupín motorových vozidiel:

 • výučba predpisov o cestnej premávke a s nimi súvisiacich právnych predpisov
 • výučba konštrukcie a údržby
 • výučba teórie vedenia vozidlad) výučba zásad bezpečnej jazdy

Praktický výcvik (39 hodín)

Praktický výcvik vo vedení motorového vozidla sa vykonáva v jednotlivých etapách  a je zameraný na: 

 • I. etapa 
  - nácvik a zvládnutie základných zručností vodiča potrebných na ovládanie vozidla príslušnej skupiny vodičského  oprávnenia mimo cestnej premávky (6 hodín)
 • II. etapa 
  - precvičovanie základných zručností vodiča s dôrazom na dodržiavanie jednotlivých ustanovení predpisov o cestnej premávke, príslušných vykonávacích predpisov a zásad bezpečnej jazdy,             
  - nácvik jednotlivých zručností vodiča zameraných na riešenie zložitých dopravných situácií v cestnej premávke s využitím odporúčanej rýchlosti 80 km.h pri jazde mimo obce.  (32 hodín) 
 • praktický výcvik v údržbe (1 hodina)

skvza.sk

Vyskúšajte si teoretickú skúšku elektronickým spôsobom!

Skúšobný test

Testované otázky

Testové otázky na teoretickú skúšku z odbornej spôsobilosti vydané MV SR

Testované otázky

minv.sk

Tu si môžete vyskúšať elektronický skúšobný test vydaný MV SR.

Skúšobný test