Registrácia 

Materiál k dištančnej forme štúdia pre uchádzačov o VO sk. B, T a A
počas obdobia COVID19